P1100756

En gasolkyl med ett litet frysfack gör det möjligt att proviantera för några dagars vistelse.