Vision & mission


Vision

“ForRest bidrar till livsglädje, harmoni, klarhet & gemenskap för alla gäster. Kreativitet frigörs och vistelsen stärker det friska, starka och positiva.

ForRest inspirerar till att ta ansvar för vår jord & en tydlig riktning i livet eller i företaget. Varje gäst kommer närmare den bästa versionen av sig själv.”


Mission

“ForRest erbjuder andrum och tid för reflektion, livsglädje och gemenskap med verktyg för att ta ut riktningen för dig som människa mitt i livet, par, företag och organisationer. ForRest bidrar till ett än mer meningsfullt liv i harmoni samt ett mer produktivt och harmoniskt företag genom att ge stöd i att tydliggöra värderingar, mål och prioriteringar. Platsen i skogen ger möjlighet att frigöra kreativitet och motiverar till att ta ansvar för livet och vår planet.


Livsglädje, gemenskap och tid för reflektion.