ForRest Vision & mission


Vision

“ForRest är världens mest hållbara och uppskattade plats för glädjefyllda konstruktiva möten och kreativt arbete.”


Mission

”Grupper erbjuds unika möjligheter till kreativ, produktiv gemenskap samt att glädjefyllt lära känna varandra med eller utan närvaro av extern person.

Metoderna, platserna & verktygen kommer från naturen skogen & hälsingegårdskulturen.

Kunderna återkommer och erbjuds ökat lärande, hållbara aktiviteter och möten varje gång.

Latitud 61 ger världsunika möjligheter.”


Livsglädje, gemenskap och tid för reflektion.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.