Hållbarhet

Vi bor på en fantastisk plats och har alla möjligheter att leva ett fantastiskt liv, för att vi ska kunna försätta med det måste vi börja agera. Agera genom att gräva mer där vi står för att minimera frakter, agera genom att skapa en vardag som ger oss människor energi och glädje.

Som jag ser det är girigheten en av vår planets största faror. Jakten på pengar går allt för ofta före såväl planetens och människors välmående. Det är inget fel på pengar i sig men det kan inte få vara det som styr oss mest.

I princip allt timmer och virke kommer från våra egna skogar som duktiga hantverkare i trakten förädlat. Vissa av träden i timmerstommen stod tidigare på platsen där ForRest är byggt. Fönstren kommer från Svenska fönster, vår fantastiska fönsterfabrik som är en av våra största arbetsgivare. Dörren kommer från Helsingedörren, även det en lokal tillverkare.

Tekniska lösningar för hållbarhet

ForRest är ett off-gridhus vilket innebär att det inte är kopplat till el- eller vattennät. Du har ändå elektricitet tack vare 6 st solpaneler och 6 stora batterier och min förhoppning är att du knappt ska märka att du är i ett off-gridhus.

Veden som används för uppvärmning av stugan vintertid samt för uppvärmning av badtunnan sommartid kommer från vår egen skog. Transporterna är minimala vilket minskar miljöbelastningen.

För att minska miljöbelastningen ser jag gärna att ni plockar torra grenar från skogen när ni ska göra en eld utomhus. Då slipper vi frakten som uppstår när vi transporterar ved till och från skogen. Yxor och sågar finns vid grillplatserna.

Gasolen som används för kylen, varmvattnet och spisen producerar inte svavel-, tungmetalls- eller giftutsläpp. Tyvärr bidrar dock gasol till koldioxidutsläpp varför jag varmt rekommenderar att värma vatten på vedspisen under den kalla perioden av året.

Vattnet kommer från en grävd brunn och pumpas upp med en vattenpump driven av solcellerna.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.