ForRest byggs

Jag älskar friheten i skogen och vår allemansrätt som ger oss möjligheten att röra oss i skog och mark på ett sätt som många andra länder saknar. Jag har haft många vänner från olika länder på besök i Långhed genom åren och har insett att det vi har är unikt. Skogen kan ge så mycket mer än fantastiska produkter i form av t ex byggmaterial och papper.

Min förhoppning är att även du ska älska vår svenska skog lika mycket som jag gör och att du tillsammans med ditt favoritsällskap ska skapa minnen för livet här. Skogen är en underbar plats och för att du bekvämt ska kunna uppleva den ägnade jag ca två år av min fritid till att bygga ForRest.

Hela min familj och många vänner var involverad i byggandet av ForRest och när vi startade fanns det inte ens en väg hit, det var bara skog.

Allt virke kommer från vår egen skog som min pappa huggit och fraktat till lokala företag i byarna runt omkring Långhed för förädling till husets stomme, golv, tak och regelvirke. Glaspartierna och fönstren kommer från vårt Svenska fönster, ortens största företag. Det mesta till huset är producerat här i Hälsingland.